Stowarzyszenie STORAT na szkoleniu w Siwejce

W dniach 5-7 września 2014 w naszym gospodarstwie gościliśmy ratowników ze Stowarzyszenia STORAT. W tym terminie także odbyło się w rejonie Ropek i Zalewu Klimkówka szkolenie psów ratowników.

Szczególnie ciekawie prezentowały się szkolenia na wodzie które odbyły się na Zalewie Klimkówka w sobotę 6 września. Były to: ćwiczenia zachowania w łódce (wejście, spokojne zachowanie w czasie rejsu, wysiadanie bez pobudzenia, szukanie pozoranta przy (lub) na brzegu. Nagrywanie reakcji i wyniku, szukanie płetwonurka metodą pływania z bocznym wiatrem i zbliżaniem się do źródła.

  

Trochę historii o Stowarzyszeniu STORAT

Stowarzyszenie Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORAT zarejestrowane zostało w styczniu 2000 r. Jego powstanie było efektem wieloletniej pracy ludzi zaangażowanych w szkolenie psów i  ratownictwo, chcących w pełniejszy sposób wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie, stworzyć organizację dającą możliwość "normalnym" ludziom (tzn. cywilom) specjalistycznego szkolenia oraz wykorzystania swoich psów.

Celem Stowarzyszenia jest stworzenie na terenie całej Polski siatki zespołów ratowniczych (przewodnik z psem + nawigator), które współpracując z Policją włączałyby się do akcji poszukiwawczych zwiększając szanse odnalezienia zaginionych.

Jest to realizowane przez szkolenie zespołów ratowniczych i włączanie ich do akcji ratowniczo-poszukiwawczych. Psy po zaliczeniu testu kwalifikacyjnego, który ma na celu wykluczenie psów agresywnych, tchórzliwych, mało sprawnych fizycznie i nie współpracujących z człowiekiem, są objęte programem szkolenia w zakresie posłuszeństwa, sprawności oraz określonych sprawności pracy węchowej.

pies-luka-ropki

 

Certyfikowanie psów ratownicznych

Certyfikowanie psów prowadzone jest w oparciu o międzynarodowe regulaminy psów ratowniczych IRO (Internationale Rettungshunde Organisation). Psy po zaliczeniu egzaminów Psa Poszukiwawczego i wybranej drugiej specjalności (gruzowy, tropiący, lawinowy) oraz dodatkowym zaliczeniu co najmniej dwóch akcji pozorowanych uzyskują licencję Psa Ratowniczego STORAT. Ze względu na konieczność utrzymywania dobrego poziomu wyszkolenia licencja wydawana jest tylko na jeden rok (kalendarzowy). Przewodnik wraz z psem muszą corocznie zaliczać wyżej wymienione elementy, by uzyskać licencję na rok następny.

Ciągłym szkoleniem objęci są nawigatorzy, a także sami przewodnicy psów, od których wymaga się oprócz pracy z psem: sprawności fizycznej, teoretycznych wiadomości z zakresu psychologii psa i teorii zapachów, praktycznego udzielania pierwszej pomocy (przedmedycznej oraz przed- weterynaryjnej), posługiwania się sprzętem (mapy, kompas, GPS, radiotelefon itp.) umiejętności włączenia się do akcji ratowniczej.

STORAT w Siwejce

Relaks w górach
Zapraszamy do agroturystyki Siwejka -
polecanego miejsca na wypoczynek w Beskidzie Niskim